Ο Μύθος της Σωστής Στάσης Σώματος

Ενα σεμινάριο για τις λανθασμένες εντυπώσεις που εχουμε γύρο απο τη "σωστή στάση" του σώματος σε 3 μέρη.

Θα χρειαστείτε ενα στώμα γυμναστικής για το δεύτερο μέρος και μια καρέκλα χωρίς ροδάκια για το τρίτο μέρος.

Το σεμινάριο είναι βασισμένο στις αρχές της Μεθόδου Φελντενκραϊς

Language: Greek

This website uses PayPal

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews